01

Kindertandheelkunde

Graag zien we uw kind regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat het gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in het gebit van uw kind worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is.  De tandarts geeft u informatie over:

  • De te verwachten resultaten
  • De risico´s van een behandeling
  • Het aantal behandelingen
  • De duur van de behandelingen

02

Angstige kinderen

Het Tandenrijk behandelt (extreem) angstige kinderen, kinderen met erg veel gaatjes die nog te jong zijn om uitgebreid behandeld te worden, en kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast richt de kindertandarts zich op kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen en kinderen met medische problematiek.

Behandelplan

In eerste instantie wil de tandarts van u weten wat uw kind heeft meegemaakt bij een vorige tandarts of mogelijk in een andere medische omgeving.

Daarnaast wil de tandarts zich graag een beeld vormen van het algemene gedrag van uw kind. Vervolgens stelt zij aan de hand van uw verhaal en de conditie van het gebit een behandelplan op.

Wensessies

Voor kinderen is het belangrijk dat ze stapsgewijs aan een tandheelkundige behandeling kunnen wennen door middel van wensessies. Vertrouwen winnen speelt daarbij een belangrijke rol. De tandarts zal ook duidelijke afspraken maken met uw kind en zich (en het kind) aan deze afspraken houden.

State of mind

Het streven is altijd naar een ‘state of mind’ waarin het angstige kind zich laat behandelen. Wanneer een kind in een enkel geval toch onbehandelbaar blijft, behoort een behandeling onder sedatie of narcose tot de mogelijkheden.

Menu